Verduurzamen zorg

Gezondheidszorg en groene initiatieven

Natuur is gezond. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat mensen die groen om zich heen hebben, gezonder zijn en blijven. Ook als mensen ziek zijn, zorgt groen in de omgeving ervoor dat ze sneller herstellen en bijvoorbeeld minder pijnstilling nodig hebben. 

Natuur en zorgverlening combineren levert dus voordelen voor de gezondheid op. Zowel voor de mensen die zorg nodig hebben als voor de natuur. Om natuur en landschap voor de komende generaties te kunnen behouden en een toekomst te geven, zijn nieuwe verdienmodellen en koppelingen noodzakelijk. Een van de mogelijkheden daarvoor is de combinatie van natuur en zorg.

Financiering van vergroening in de zorg

Nationaal Groenfonds wil invulling geven aan de combinatie groen en care en hiermee een bijdrage leveren aan onze gezondheid en de ambitie ten aanzien van natuur en landschap. Dit doet het Groenfonds door onderzoeken te initiëren en te financieren, waarbij op zoek is gegaan naar de mogelijkheden van natuurinclusief ontwikkelen binnen de gezondheids- en welzijnszorg. 

Bij eerdere onderzoeken van ons zijn al vier kansrijke functiecombinaties naar voren gekomen, namelijk Woonzorg, Dagbehandeling, Privéklinieken en praktijken en uitvalpreventie.

  1. Woonzorg in het groen voor mensen die baat hebben bij een prikkelarme omgeving, zoals mensen met dementie of gedragsproblemen.
  2. Dagbehandeling in het groen, gecombineerd met het openbare activiteiten zoals vergaderen en lunchen.
  3. Privéklinieken en praktijken voor medische specialismen in een groene, weidse omgeving.
  4. Uitvalpreventie in de natuur. Bijvoorbeeld een boswandeling maken met een coach. 

Meer weten over groen en zorg?

Wilt u samen met een van onze specialisten kijken naar de mogelijkheden op het gebied van zorg en natuur? Neem dan contact op met een van onze investmentmanagers. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u hun namen en gegevens. 

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.