Verdienmodellen

Wat zijn rendabele verdienmodellen voor natuurbeheer?

Natuur levert geld op, maar dat geld komt lang niet altijd bij natuurbeheerders terecht. Daarom wordt er op dit moment hard gewerkt aan nieuwe verdienmodellen voor het natuurbeheer, zodat natuur en landschap in te toekomst behouden blijven.

Vaak hangen deze verdienmodellen samen met zogeheten ecosysteemdiensten, oftewel de functies van de natuur.

Er zijn vier soorten ecosysteemdiensten te onderscheiden:

  1. Productiediensten: de natuur levert hout en voedsel
  2. Regulerende diensten: regulatie van onder andere water en klimaat
  3. Culturele diensten: de natuur biedt recreatiemogelijkheden
  4. Ondersteunende diensten: de natuur zorgt voor afdoende stikstof en koolstof

Inkomstenbronnen voor terreinbeheerders

Voordat u, als landgoedeigenaar, agrariër of terreinbeherende organisatie (TBO) aan de natuur kunt verdienen, moet er geïnvesteerd worden. Het Groenfonds is nauw betrokken bij (de ontwikkeling van) de nieuwe verdienmodellen en wij kunnen u helpen bij  het financieren hiervan. De verdienmodellen kunnen betrekking hebben op het exploiteren van horeca, of bijvoorbeeld de verhuur van ruimten of verkoop van streekproducten.

Financiering en exploitatie voor natuurbehoud

Met het geld dat u met de exploitatie verdient, kunt u gebruiken om natuur en landschap in stand te houden. U kunt als grondeigenaar het geld besteden aan verduurzaming, revitalisatie en beheer van uw eigendom. Om zo natuur en het landschap voor de toekomst te behouden.

Financieringsmogelijkheden en verdienmodellen groene projecten

Geef groen een toekomst! Wilt u meer weten over de nieuwe verdienmodellen of heeft een vraag? Neem dan contact op met een van onze investmentmanagers. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u contact gegevens. 

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Recreatiefonds Gemeente Sluis: ecologisch verantwoorde recreatie

Oplossing voor de spagaat van de verblijfsrecreatie.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers