Groen Ruilen

Grond ruilen voor exploitatie of om natuur te verbinden

Terreinbeheerders hebben in het verleden verschillende stukken (natuur-)grond verworven. Deze stukken grond sluiten niet altijd naadloos op elkaar aan. Zo kan het zijn dat verschillende terreinbeheerders kleine snippers natuur naast elkaar beheren. Dit is onwenselijk vanuit oogpunt van beheerkosten, duidelijkheid richting bezoekers en bereikbaarheid. Groen ruilen kan een oplossing zijn om natuurgebieden meer met elkaar te verbinden, economische activiteiten op te kunnen zetten en/of delen van gebieden af te stoten.

Groen ruilen en verkavelen

Het concept voor het Groene Ruilen zoals dit tot nog toe is ontwikkeld, bestaat uit een ruilproces tussen Terreinbeherende Organisaties (TBO’s), gebaseerd op het principe ‘Verkavelen voor Groei’. Bij het Groene Ruilen staan de doelen van de TBO’s centraal en is de ruiling slechts een middel. Sommige doelen hebben betrekking op het versterken van prioriteitsgebieden, effectiever beheer of nieuwe economische dragers. Andere doelen hebben daarbij weer betrekking op het afstoten van gebieden.

Groene kavels ruilen: van boer naar natuurbeheerder

Naast ‘ruilen’ speelt bij enkele TBO’s ook de noodzaak om terreinen af te stoten. Met name Staatsbosbeheer heeft veel kleine natuurgebieden in eigendom, beheer en onderhoud. Deze kleine gebieden zomaar afstoten is maatschappelijk gezien niet altijd wenselijk.

Binnen Groen Ruilen kan het Nationaal Groenfonds deze kavels financieren, zodanig dat derden (bijv. landgoedeigenaren, agrariërs, burgercollectieven), eigendom, eventueel beheer en onderhoud kunnen overnemen. Voor de TBO’s biedt dit de mogelijkheid om per direct de vrijkomende middelen in te zetten op prioriteitsgebieden.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie groen ruilen of groen verkavelen? Neem dan contact op met een van onze investmentmanagers. Onder het kopje 'Specialisten' vindt u contact gegevens. 

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties