Projecten

Nationaal Groenfonds is bij veel projecten betrokken die zorgen voor een betere groene leefomgeving. Hier vindt u enkele voorbeelden.

Rooftop Energy: zonnepanelen voor bedrijven en organisaties

Zonnecentrales op het dak: vanaf dag 1 duurzaam rendement!

Kino Rotterdam: klimaatadaptieve tuin

Klimaatadaptatie: groen in de stad helpt!

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Financiering Landschap Overijssel

Kennis, netwerk & financiering voor TBO's.

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Herinrichting Hunzedal: Ecologische Hoofdstructuur realiseren

Financiering biedt kansen voor natuur én boeren.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.

Umincorp: zuiver plastic

Plasticafval op een hoogwaardig wijze scheiden. Beter voor ons milieu.