Waterinnovatiefonds

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Nationaal Groenfonds hebben het initiatief genomen voor het Waterinnovatiefonds. Met dit Waterinnovatiefonds willen beide partijen innovatieve projecten in de watersector stimuleren. HHNK zorgt voor de middelen en de expertise in de watersector, het Groenfonds beheert het fonds en verstrekt de leningen.

Lees verder

Het Waterinnovatiefonds is bedoeld voor innovaties in de Watersector die al door het ontwikkelstadium heen zijn en in principe gereed zijn voor de markt. HHNK stelt per innovatie 50% (tot een maximum van €200.000) beschikbaar ten behoeve van marktontwikkeling. 

Bedrijven met innovatieve technologieën in de pilotfase op het gebied van waterzuivering, grondstoffenproductie, grondstofwinning, wateropvang, waterveiligheid, ontzilting, energieopwekking etc. kunnen hun ideeën indienen bij HHNK. 

Naar de site van HHNK

Financiering ontvangen

De afgelopen tijd hebben de volgende innovatieve technologieën een financiering uit het Waterinnovatiefonds ontvangen:

  • NGCM (Nieuwe Generatie Constructiematerialen) krijgt de financiering voor de verdere uitrol van hun milieuvriendelijke en circulaire coating - Delft Green Curing - voor betonconstructies.  Het milieuvoordeel is enorm. Er komen geen giftige stoffen in het (water)milieu, geen plastic afval en het product is onschadelijk voor mens en milieu. 
  •  VSGM heeft een financiering vanuit het Waterinnovatiefonds gekregen voor het vergroten van de continuïteit voor de circulaire verwerking van slib uit riool- en waterzuivering. Door slib te verwerken met de technologie van VSGM ontstaat een nieuw materiaal dat als grondstof te gebruiken is in de bouwindustrie, onder andere als cementvervanger.
  • Social Enterprise KRNWTR+ gebruikt de lening voor verdere groei en het door ontwikkelen van duurzame watertappunten met als doel het tegengaan van wegwerp plastic waterflessen. Naast de technologische ontwikkelingen wil KRNWTR+ sociale innovatie bereiken met als doel het verminderen van de plastic soep.

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers