Veelgestelde vragen incasso

Bekijk onze mogelijkheden

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Waar vind ik de benodigde informatie?
Als klant van Nationaal Groenfonds heeft u bij het aangaan van uw financiering een machtigingsformulier ontvangen met de voor u relevante incassogegevens. Dit zijn: het incassant ID van Nationaal Groenfonds, uw unieke machtigingskenmerk en uw IBAN. U vindt deze gegevens ook terug op uw bankafschrift.

Welk bedrag wordt er geïncasseerd? 
In uw offerte ziet u het bedrag dat wij maandelijks incasseren. Indien het bedrag wijzigt, bijvoorbeeld door een renteherziening, wordt u daar vooraf altijd over geïnformeerd.

Wanneer wordt het maandbedrag geïncasseerd in 2019?
Januari: 30 januari 2019
Februari: 27 februari 2019
Maart: 28 maart 2019
April: 29 april 2019
Mei: 29 mei 2019
Juni: 27 juni 2019
Juli: 30 juli 2019
Augustus: 29 augustus 2019
September: 27 september 2019
Oktober: 30 oktober 2019
November: 28 november 2019
December: 30 december 2019

Mijn IBAN van mijn incasso wijzigt, hoe werkt dat?
U kunt via de overstapservice een wijziging van uw IBAN doorgeven. Daarnaast kunt u het verzoek tot wijziging IBAN ook schriftelijk en ondertekend bij ons indienen, vergezeld van een kopie van het dagafschrift of een printscreen waarop dit nieuwe nummer staat en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs.

Er is niet geïncasseerd, hoe kan dat?
Indien uw financiering halverwege de maand wordt uitgekeerd is het mogelijk dat uw verschuldigd maandbedrag per maandeinde nog niet is geïncasseerd. Uw volgend maandincasso wordt dan verhoogd met het verschuldigde maandbedrag van de maand ervoor.

Wat is een incassant ID?
Deze unieke code wordt meegegeven aan de incasso ter herkenning. Deze code is voor Nationaal Groenfonds: NL51ZZZ411585940000.

Mijn incassobedrag is gewijzigd, hoe kan dat?
In de maand waarin uw lening wordt uitgekeerd, zal uw maandbedrag lager zijn dan in de volgende maanden. Indien u een aflossing hebt gedaan, zal uw maandbedrag bij de volgende incasso lager worden. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Staat uw vraag er niet bij, neemt u dan contact op met een van onze collega’s van de afdeling Binnendienst. Zij zijn bereikbaar op (088) 253 9266 of stuur een e-mail.