Pieter Baars

Strategisch adviseur | relatiemanager Rijksoverheid

06 22 39 73 81p.baars@nationaalgroenfonds.nlLinkedIn profiel

Pieter Baars, al meer dan een halve eeuw op deze aardbol en daar geniet ik elke dag van. De natuur in, golfen en duiken zijn - als ik niet aan het werk ben - mijn favoriete bezigheden.

Bij het Groenfonds mag ik mij bezig houden met het strategisch beleid van het Groenfonds en het geven van strategische adviezen aan overheden en eigenaren/beheerders. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor de Rijksoverheid. Als manager en MT-lid ben ik verantwoordelijk voor onder meer strategie, communicatie en marketing.

Van huis uit sociaal-geograaf en bedrijfskundige. Na een start in het onderwijs als docent geschiedenis en aardrijkskunde ben ik ruim vijfentwintig jaar werkzaam geweest op het terrein van erfgoed en financiën. De langste tijd bij het Nationaal Restauratiefonds. Sinds 2012 werk ik voor het Nationaal Groenfonds. De belangrijkste drijfveer in mijn werkzame leven is om vanuit een ondernemende, bedrijfsmatige omgeving te werken aan de realisatie van maatschappelijke doelen.

Ik heb een brede kennis van en ervaring met financiële dienstverlening, op het snijvlak van publiek en privaat. Daarnaast beleef ik veel plezier aan het leggen van verbindingen tussen mensen en tussen organisaties en aan het vertalen van beleid naar concrete financiële diensten en producten. Buiten mijn werk zet ik mij in bestuurlijke functies in voor natuur en erfgoed.

Een leefbare groene omgeving kan niet zonder een antwoord op de grote uitdagingen die voor ons liggen zoals het behoud van natuur, klimaatadaptatie, energietransitie, verduurzaming en een circulaire economie. Het Groenfonds zet zich daar als groene investeringsinstelling voor in. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Zeker omdat het ook nog eens een heel leuke club mensen is om mee te werken. Samen zorgen voor een mooi en groen Nederland!

Contactpersoon voor

het Rijk

Meer over het Rijk

Recreatiefonds Gemeente Sluis: ecologisch verantwoorde recreatie

Oplossing voor de spagaat van de verblijfsrecreatie.

Marker Wadden: biodiversiteit Markermeer verbeteren (met eilanden)

Van slib naar groen gebied, compleet met moerasplanten, riet en biezen.

Groene zorgcombinaties

Zorg koppelen aan natuur