Dorit Bouwman

Adviseur (marketing-)communicatie

06 22 48 67 80d.bouwman@nationaalgroenfonds.nlLinkedIn profiel

Bij het Groenfonds ben ik verantwoordelijk voor de corporate en de marketingcommunicatie . Binnen en buiten mijn werk zet ik mij op mijn eigen terrein in voor verbetering van de groene leefomgeving, zowel voor natuur en landschap als voor duurzame ontwikkelingen. Ik vind het belangrijk dat mensen weten wat er op dat vlak allemaal gebeurt, binnen de groene wereld in het algemeen en bij het Groenfonds in het bijzonder. Mijn werk als communicatie adviseur past daar helemaal bij. 

De afgelopen jaren heb ik ook gewerkt voor onder andere het Nationaal Restauratiefonds. Erfgoed en cultuurhistorie zijn in Nederland onlosmakelijk verbonden met onze groene leefomgeving. Juist de verbinding tussen natuur, landschap en cultuurhistorie maakt het verhaal van een gebied. Die verhalen zijn een mooi uitgangspunt om draagvlak te krijgen voor behoud en (duurzame) ontwikkeling.

Mijn nevenactiviteiten passen ook in deze lijn. Met het bestuur van de Stichting Erfgoedlab zetten we ons in voor vernieuwingen en kennisdeling binnen de erfgoedsector. En waar we bij het Groenfonds als financier toch vaak op enige afstand bezig zijn met natuur- en landschapsontwikkelingen, kom ik door mijn werk als vrijwilliger bij Vogel-, Konijnen- en Knaagdieropvang Soest heel rechtstreeks in contact met de bewoners van natuur en landschap. 

Kino Rotterdam: klimaatadaptieve tuin

Klimaatadaptatie: groen in de stad helpt!

Tuintelling -winnaar Natuurprijs 2015

Iedere tuin telt - winnaar van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2015.