Werk in uitvoering

15-06-2020

Het Groenfonds financiert veel verschillende projecten. Voor natuur en landschap, natuurinclusieve kringlooplandbouw, duurzame energie, circulaire economie; alles komt voorbij. Deze groene ondernemers houden ons op de hoogte van de voortgang van hun werk. En dat levert mooie verhalen en fraaie beelden op. Alle coronamaatregelen hebben zeker ook invloed op het werk van onze klanten. Maar desondanks gaan de projecten door. 

Met veel creativiteit, flixibiliteit en grote inzet worden de plannen aangepast, nieuwe markten opgezocht, (internationale) hobbels - soms bergen - bedwongen. En met veel terechte trots laten zij dan de resultaten van de inspanningen zien. Hieronder een kleine greep uit de recent toegezonden beelden. In beeld de aanleg van warmtenetten die binnenkort duurzaam opgewekte warmte transporteren naar nabijgelegen tuinders.

Lees verder

Het Nederland van morgen heeft groene doeners nodig om ecologie en economie te verbinden. Iedereen met een vernieuwend plan daarvoor moet toegang hebben tot geld. Wij regelen dat. Samen.

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie

Duurzame energie

Meer over Duurzame energie

Circulaire economie projecten

Meer over Circulaire economie projecten

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling