Webinar Omschakelprogramma

03-04-2021

Op vrijdag 30 april organiseerde het ministerie van LNV in samenwerking met het Groenfonds een webinar over omschakeling in de land- en tuinbouw. Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een duurzame manier van produceren is de financiering vaak één van de belemmeringen. Met het Omschakelprogramma stimuleert en ondersteunt  het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) agrarisch ondernemers bij het omschakelen naar een meer duurzame bedrijfsvoering.

Via het Groenfonds kunnen binnenkort aanvragen gedaan worden voor financiering vanuit het Investeringsfonds voor de pilotfase . Houd onze site in de gaten voor de exacte startdatum. 

Het webinar is via deze link terug te kijken. 

De vragen die tijdens het webinar zijn binnengekomen zullen binnenkort in een Q&A beantwoord worden. Er is al een Q&A over het Omschakelprogramma beschikbaar op de site Groeien naar Morgen van het ministerie van LNV. 

Lees verder

Webinar Omschakelprogramma

Het Omschakelprogramma gaat binnenkort van start. Maar wat houdt het Omschakelprogramma in? Wat verstaan we onder het omschakelen naar toekomstbestendige landbouw? Wat voor soort financieringen verstrekt het pilot Investeringsfonds dat later in het voorjaar van 2021 wordt opengesteld? Waar begin ik als ik wil omschakelen met mijn bedrijf? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het webinar op 30 april.

Sprekers

Tijdens het Groeien naar morgen Webinar over het Omschakelprogramma vertellen Elselien Breman  (coördinator agro-economie bij LNV), Pieter Baars (manager strategie Nationaal Groenfonds) en melkveehouders Sanne en Christian Klein Koerkamp van Heerlijkheid Linde in gesprek met moderator Jessica van Spengen over omschakelen in de praktijk en de noodzaak van het Omschakelprogramma.

Landcoöperatie De Hooilanden: duurzaam boeren

Landcoöperatie De Hooilanden: betaalbare grond voor duurzaam boeren

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw