Webinar Omschakelprogramma 30 april

08-04-2021

Op vrijdag 30 april organiseert het ministerie van LNV in samenwerking met het Groenfonds een webinar over omschakeling in de land- en tuinbouw. Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een duurzame manier van produceren is de financiering vaak één van de belemmeringen. Met het Omschakelprogramma stimuleert en ondersteunt  het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) agrarisch ondernemers bij het omschakelen naar een meer duurzame bedrijfsvoering.

Lees verder

Webinar Omschakelprogramma

Het Omschakelprogramma gaat binnenkort van start. Maar wat houdt het Omschakelprogramma in? Wat verstaan we onder het omschakelen naar toekomstbestendige landbouw? Wat voor soort financieringen verstrekt het pilot Investeringsfonds dat later in het voorjaar van 2021 wordt opengesteld? Waar begin ik als ik wil omschakelen met mijn bedrijf? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het webinar op 30 april.

Aanmelden

Wil je hier meer over weten? Meld je dan aan voor het Webinar op 30 april 13.00 – 14.00 uur.  

Sprekers

Tijdens het Groeien naar morgen Webinar over het Omschakelprogramma vertellen Elselien Breman  (coördinator agro-economie bij LNV), Pieter Baars (manager strategie Nationaal Groenfonds) en melkveehouders Sanne en Christian Klein Koerkamp van Heerlijkheid Linde in gesprek met moderator Jessica van Spengen over omschakelen in de praktijk en de noodzaak van het Omschakelprogramma.

Het Webinar is live te volgen via een individuele link die je na aanmelding ontvangt. 

Bij aanmelding en tijdens het Webinar kan je al je vragen stellen. 


Contactpersonen

Pieter Baars

Strategisch adviseur | relatiemanager Rijksoverheid

06 22 39 73 81
p.baars@nationaalgroenfonds.nl

Landcoöperatie De Hooilanden: duurzaam boeren

Landcoöperatie De Hooilanden: betaalbare grond voor duurzaam boeren

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw