Waterinnovatiefonds van start

05-03-2018

Op dinsdag 6 maart 2018 ondertekenden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Nationaal Groenfonds de overeenkomst voor het Waterinnovatiefonds. Met dit Waterinnovatiefonds willen beide partijen innovatieve projecten in de watersector stimuleren. HHNK zorgt voor de middelen en de expertise in de watersector, het Groenfonds beheert het fonds en verstrekt de leningen.


Het Waterinnovatiefonds is bedoeld voor innovaties in de Watersector die al door het ontwikkelstadium heen zijn en in principe gereed voor de markt. HHNK stelt per innovatie 50% (tot een maximum van €200.000) beschikbaar ten behoeve van marktontwikkeling. Hoogheemraad Jan Kramer: "Met dit waterinnovatiefonds geven wij invulling aan ons profiel van maatschappelijk verantwoorde overheid, wij steunen de markt zonder winstoogmerk, maar wel met doel om de met nieuwe innovatieve ontwikkelingen het waterbeheer verder te verbeteren."

De keuze van HHNK om in zee te gaan met het Groenfonds als fondsbeheerder komt voort uit de wens het fondsbeheer zo effectief en kostenefficiënt te organiseren. Het Groenfonds beschikt over jarenlange ervaring en komt voort vanuit de overheid en dat geeft ons vertrouwen in het Groenfonds als partner. “Het Nationaal Groenfonds financiert projecten die de kwaliteit van de groene leefomgeving verbeteren. Vooral als deze vernieuwend zijn. Het Waterinnovatiefonds sluit daar volledig op aan”, aldus Pieter Baars van Nationaal Groenfonds.

Aanmeldingsprocedure
Binnenkort start de aanmeldingsprocedure voor innovaties. Deze worden op de website van het Hoogheemraadschap gepubliceerd. Bedrijven met innovatieve technologieën in de pilotfase op het gebied van waterzuivering, grondstoffenproductie, grondstofwinning, wateropvang, waterveiligheid, ontzilting, energieopwekking etc. kunnen hun ideeën indienen bij HHNK

Lees ook het artikel over het Waterinnovatiefonds op HHNK en  Goedemorgengroente.

Contactpersonen

Pieter Baars

Strategisch adviseur | relatiemanager Rijksoverheid

06 22 39 73 81
p.baars@nationaalgroenfonds.nl

Umincorp: zuiver plastic

Plasticafval op een hoogwaardig wijze scheiden. Beter voor ons milieu.

Betrokken partijen

Provincies

Meer over Provincies

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie