Transitiefonds Veehouderij Noord-Brabant

13-12-2018

 Het Nationaal Groenfonds en de provincie Noord-Brabant hebben een Transitiefonds Veehouderij opgezet dat leningen verstrekt aan veehouders die investeringen doen in hun bedrijf om onder andere ammoniakuitstoot terug te dringen. Het gaat om investeringen die voortvloeien uit de aangescherpte Verordening Natuurbescherming met strengere eisen van de provincie ten aanzien van de ammoniakuitstoot. 

Veehouders die net het bedrijf hebben overgenomen of veehouders die kort geleden al geïnvesteerd hebben in hun bedrijf en die daardoor over te weinig eigen vermogen beschikken om de benodigde investeringen te doen kunnen een beroep doen op het fonds. Het Nationaal Groenfonds draagt € 5 miljoen en de provincie € 10 miljoen bij aan het fonds. Het Groenfonds is ook fondsbeheerder. De regeling is op 13 december 2018 in werking getreden. 

Meer informatie over de regeling kunt u vinden op de website van de provincie Noord-Brabant. De aanvragen voor het Transitiefonds kunnen worden ingediend bij uw huisbankier, die deze na eerste beoordeling door zal sturen aan Nationaal Groenfonds voor de verdere afhandeling. 


Bekijk het aanvraagproces (pdf)


Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Provincies

Meer over Provincies

Gemeenten

Meer over Gemeenten

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie