Themanummer 'De Landeigenaar'

19-10-2018

Het themanummer van 'De Landeigenaar' van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) gaat deze keer over bedrijfsopvolging en (nieuwe) pachters. Alle elementen komen aan bod, van fiscale en financiële tot emotionele. Ook het Groenfonds leverde een bijdrage met het artikel 'Land duurzaam van hand tot hand met het Groenfonds'. 

Lees het Groenfondsartikel uit De Landeigenaar van oktober 2018 (pdf

Lees verder

Meer over 'De Landeigenaar' en FPG

Artikel overgenomen uit 'De Landeigenaar', themanummer 'In nieuwe handen' van FPG
Fotografie: Vincent van den Hoven Fotografie Voorschoten

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Betrokken partijen

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Landgoedontwikkeling

Meer over Landgoedontwikkeling