Reactie op Volkskrant-artikel over CO2-uitstoot Nederlandse natuur

07-11-2017

Dick Boddeus: 'Gerard Reijn heeft gelijk als hij aangeeft dat verlaging van het grondwaterpeil in veengebieden een enorme uitdaging is in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. Op zijn oplossing, zo veel mogelijk asfalt, valt natuurlijk wel het nodige af te dingen.' 

Impact van de natuur

'Het CO2 opnemend vermogen van natuur is één van de vele elementen van de veelzijdige natuur die Nederland gelukkig nog rijk is. Maar dat is niet het enige: denk ook aan biodiversiteit en natuur als leverancier van biomassa en frisse lucht. Om nog maar te zwijgen over de impact die natuur heeft op gezondheid en welzijn, en de mogelijkheid tot recreëren.'

Diversiteit koesteren en beschermen

'Wij denken dan ook niet dat Nederland vol leggen met asfalt de oplossing is. De heer Reijn zal het met ons eens zijn dat als we Nederland vol zouden planten met bomen, er juist een positief netto effect ontstaat op het gebied van vastlegging van CO2. Bomen zijn voor de meesten van ons een sympathiekere oplossing dan asfalt. Maar alleen asfalt of alleen bomen kan nooit de bedoeling zijn. We moeten de diversiteit van de Nederlandse natuur en het landschap koesteren en beschermen.' 

Cranberryteelt als mogelijke oplossing

'Nationaal Groenfonds doet dit door projecten te financieren die wel een leefbare oplossing bieden, zoals cranberryteelt in het veenweidegebied in de Krimpenerwaard. Daar wordt inklinking van veen tegengegaan en wordt daadwerkelijk een oplossing geboden voor het door De Volkskrant onder de aandacht gebrachte probleem.'

Een mooier en groener Nederland

'Maar daarmee zijn we er nog niet, er moet veel meer gebeuren dan 10 hectare cranberryteelt. Daarom blijft het Groenfonds zich inzetten voor een mooier en groener Nederland.'

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Provincies

Meer over Provincies

het Rijk

Meer over het Rijk

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling