Rabobank en UN Environment lanceren Kickstart Food

24-10-2017

Rabobank, wereldwijd toonaangevend op het gebied van voedsel en landbouw, kondigde vorige week het wereldwijde programma ‘Kickstart Food’ aan, waarmee de bank de transitie naar duurzame voedselproductie wil versnellen. Eén van de eerste stappen in dit programma is de lancering van een fonds van 1 miljard dollar, waarmee initiatieven voor herstel van landbouwgrond en bescherming van bossen opgezet kunnen worden.

Lees verder

Foto: www.floranews.com

Focus op vier food-issues 

Het fonds wordt opgezet in samenwerking met UN Environment. Dit markeert de start van een driejarig programma van Rabobank om verduurzaming van de landbouw wereldwijd een impuls te geven. Hiermee kan Rabobank op significant grotere schaal ondersteuning bieden aan klanten en partners in de transitie naar een meer duurzame food & agri sector. Het Kickstart Food-programma focustop vier themas: Earth, Waste, Stability en Nutrition. Het fonds is onderdeel van het eerste punt: Earth, gericht op duurzame en milieuvriendelijke voedselproductie. Het Waste-programma zal draaien om het verminderen van verspilling in de hele voedselketen, terwijl het Stability-programma tot doel heeft een meer stabiele en veerkrachtige voedsel- en landbouwsector te creëren. De noodzaak voor gebalanceerde, gezonde voeding voor iedereen, staat centraal in het programma Nutrition.

Initiatief om missie te verwezenlijken

Voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank Wiebe Draijer: “Als wereldwijde leider op het gebied van het financieren van voedselproductie, voelen wij de noodzaak om de ontwikkelingen op het vlak van duurzame voedselproductie te versnellen. Met onze kennis, netwerken en financiële capaciteit kunnen we klanten motiveren en faciliteren in het zich eigen maken van een duurzamere manier om voedsel te produceren op wereldwijde schaal. We zijn trots op dit grootse initiatief in samenwerking met UN Environment. We willen anderen hier graag bij betrekken om dit programma verder te vergroten. Dit past binnen onze missie: Growing a better world together.

Toewijding aan de Sustainable Development Goals

Met deze missie omarmt Rabobank ook de UN Sustainable Development Goals. De uitdaging voor de voedselproductiesector ligt in het gezond voeden van een groeiende wereldbevolking richting ten minste 9 miljard mensen, terwijl de beschikbaarheid van geschikte landbouwgrond afneemt en juist de landbouw grote impact heeft op klimaatverandering en milieu. Het doel van de bank is helder: bijdragen aan minstens 60% meer voedselproductie voor 2050, met 50% minder ecologische footprint.

Wereldwijd maakt Rabobank zich proactief sterk voor de bevordering van duurzaamheids-certificering van klanten. De bank adviseert hen ook over duurzame productiemethodes en bodemmanagement. Het fonds dat de bank nu samen met UN Environment heeft kunnen opzetten, heeft tot doel andere financiering mogelijk te maken en op die manier klanten in de gelegenheid te stellen om op grote schaal te werken aan landherstel en de bescherming van bossen. Dit heeft een positief effect op hun risicoprofiel, wat leidt tot een makkelijkere toegang tot leningen.

Voortbouwend op bestaande initiatieven

In veel landen is reeds op grote schaal voortgang gerealiseerd door Rabobank. Onder meer in Brazilië, waar Rabobank Integrated Crop, Livestock and Forestry farming (ICLF) stimuleert en financiert. In samenwerking met WWF en lokale partners, is het doel om uitgeputte of verwaarloosde landbouwgrond te herstellen en te verduurzamen. Dit wordt gedaan onder leiding van Braziliaanse boeren, bezitters van in totaal 17 miljoen hectare grond. Samen met klanten en invloedrijke partners zoals UN Environment, WWF en de World Business Council for Sustainable Development, zal Rabobank vergelijkbare initiatieven starten over de hele wereld. Zo wordt er nu een kickstart met Justdiggit voorbereid in Afrika.

Dit gezamenlijke initiatief met UN Environment is ontworpen als een open platform waar anderen aan deel kunnen nemen. Rabobank nodigt stakeholders uit de gehele voedsel- en landbouwsector uit om zich aan te sluiten bij het Kickstart Food-programma.

Samenwerken voor de natuur

Jac. Meter: "Nationaal Groenfonds vindt dit een prachtig initiatief en zoekt actief naar samenwerking met partijen als Rabobank om projecten met meerwaarde voor natuurinclusieve (=duurzame) landbouw in Nederland te financieren."

Bron: Rabobank.com

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Herinrichting Hunzedal: Ecologische Hoofdstructuur realiseren

Financiering biedt kansen voor natuur én boeren.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Betrokken partijen

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Provincies

Meer over Provincies

Gemeenten

Meer over Gemeenten

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw