Praktische handreiking zonnevelden

10-10-2018

Om de klimaatdoelen te kunnen halen is een snelle transitie naar duurzame energie noodzakelijk. Zonneweides zijn daar een voorbeeld van. Maar aan welke voorwaarden moet een zonneweide voldoen? En met welke belangen houden we rekening? De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) schreef een goede handreiking. Daarin worden - met inzicht en kennis van zaken - de kansen en complicaties van zonneweides grondig geanalyseerd. Daarmee ontstaat een mooi genuanceerd kader om concrete projecten aan af te meten. 

Het Groenfonds  heeft tot dusverre op bescheiden schaal zonneweides gefinancierd en daarbij grotendeels dezelfde afwegingen gemaakt als die in dit stuk van GNMF staan. Wij zien deze handreiking als een waardevolle aanvulling op ons eigen kader. 


Naar de GNMF handreiking zonnevelden (pdf)

Lees meer over het werk van GNMF

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.

Betrokken partijen

Provincies

Meer over Provincies

Gemeenten

Meer over Gemeenten

Werkterreinen

Duurzame energie

Meer over Duurzame energie