Nieuwe investmentmanager Rob van Eijck

23-01-2019

Op 14 januari 2019 is Rob van Eijck gestart bij het Groenfonds. Het Groenfonds financiert in toenemende mate natuurinclusieve en kringlooplandbouw projecten. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is het financieringsteam uitgebreid. Rob zal zich daarnaast focussen op het financieren van landgoederen en organisaties die natuur ontwikkelen en beheren.

Al jaren is Rob als ondernemer en adviseur betrokken bij de uitwerking en realisatie van uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. Tot voor kort werkte Van Eijck voor financieel opleider en detacheerder Welten, waar hij verantwoordelijk was voor dienstverlening binnen de segmenten Business Banking en Overheid. De roots van Rob liggen in de agrarische sector.Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Tuinders

Meer over Tuinders

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Duurzame tuinbouw

Meer over Duurzame tuinbouw

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur

Bedrijfsverplaatsing

Meer over Bedrijfsverplaatsing

Groen Ruilen

Meer over Groen Ruilen

Groen Verkavelen

Meer over Groen Verkavelen

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling

Landgoedontwikkeling

Meer over Landgoedontwikkeling