Nieuwe collega: Dick Boddeus

11-07-2017

Sinds 1 juli hebben wij ons Groenfonds-team versterkt met Dick Boddeus. Dick heeft een bancaire achtergrond (Triodos, Rabobank) en is een expert op het gebied van impact investing. Als investment manager gaat hij zich met name richten op natuurprojecten en duurzame landbouw.

Wij stellen hem graag aan u voor:


“Het ondersteunen van maatschappelijke en ‘groene’ ondernemers in het realiseren van hun plannen is iets wat de afgelopen jaren erg belangrijk is geweest in mijn werk en iets wat ik met plezier doe. Ik geloof dat een verantwoorde financiering positieve verandering mogelijk kan maken. Of dit nou een zorgboerderij in het groen is of een innovatieve vorm van hernieuwbare energieopwekking.

Geld verdienen en winst maken zijn vaak noodzakelijk om ook in de toekomst een positieve bijdrage aan een leefbare wereld te leveren. Bij Nationaal Groenfonds helpen we landeigenaren om nieuwe verdienmodellen mogelijk te maken met als doel behoud en onderhoud van onze groene leefomgeving.

Mijn ervaring in het financieren van ondernemingen en ondernemers heb ik opgedaan bij Rabobank en verder uitgebouwd bij Triodos Bank en Social Enterprise Finance Australia in Sydney, Australië. Vooral bij die laatste twee organisaties heeft sociale en groene meerwaarde van gefinancierde projecten altijd een belangrijk rol gespeeld.”

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur

Grondaankoop

Meer over Grondaankoop

Bedrijfsverplaatsing

Meer over Bedrijfsverplaatsing

Groen Ruilen

Meer over Groen Ruilen

Groen Verkavelen

Meer over Groen Verkavelen

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling

Landgoedontwikkeling

Meer over Landgoedontwikkeling