Nationaal Groenfonds faciliteert Landgoed Eyckenstein bij realisatie natuurplannen

06-02-2018

Nationaal Groenfonds gaat Landgoed Eyckenstein faciliteren bij de realisatie van haar natuurplannen. De kern van het landgoed van ongeveer 200 ha bestaat uit natuurgebied, dat openbaar toegankelijk is. Het doel van de plannen is deels om de belasting van dit natuurgebied door intensief landbouwverkeer zo veel mogelijk te beperken. Daartoe wordt ongeveer 11,5 ha landbouwgrond omgevormd naar natuur. Het inrichtingsplan is opgesteld in goed overleg met de Provincie.

Een tweede gezamenlijke doel van Provincie en Landgoed Eyckenstein is om extra heide te realiseren ten noorden van deze om te vormen landbouwgrond, zoals dit een halve tot hele eeuw geleden ook het geval was. In een heidegebied komen ook de oude hoogteverschillen beter in beeld en krijgen zeldzame soorten flora en fauna de ruimte om zich uit te breiden.

Met de komst van Linda en Jacob Beeker als nieuwe pachters is het landgoed daarnaast begonnen met het verbeteren van de kwaliteit van de zogenaamde Eikensteeg. Dit is een 'steeg' op het landgoed waaraan diverse bedrijven zijn gevestigd, waaronder dat van de Beekers. Hier hoort onder meer het verwijderen van oude opstallen en hokken bij. De oude moestuin is omgevormd tot biologische tuinderij. In de weilanden die biologisch worden beheerd grazen Jersey-stiertjes, zodat er ook een recreatieve meerwaarde is ontstaan.

Verder wordt er gewerkt aan de toekomstbestendigheid van Landgoed Eyckenstein. De plannen hieromtrent sluiten nauw aan bij de ambitie van de Provincie om Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug uit te breiden. De eigenaren van Landgoed Eyckenstein kiezen in de ontwikkeling en het beheer van het natuur- en cultureel erfgoed zo veel mogelijk voor duurzame oplossingen.

Jac. Meter: ‘Ik ben er trots op dat wij als Nationaal Groenfonds, als vervolg op de financiering van Boerderij Eyckenstein, een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitsimpuls van de natuur op Landgoed Eyckenstein. Wij wensen de eigenaren, baron Van Boetzelaer en de kinderen veel succes bij de realisatie van de plannen.’

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Betrokken partijen

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Provincies

Meer over Provincies

Werkterreinen

Landgoedontwikkeling

Meer over Landgoedontwikkeling