Groenfonds en Rabobank slaan handen ineen bij financiering eerste natuurbegraafplaats Zuid-Limburg

07-09-2017

Amersfoort, 7 september 2017 - Natuurbegraafplaats Eygelshof in Eygelshoven wordt, mede dankzij financiering van Nationaal Groenfonds en Rabobank, deze maand in bedrijf genomen.
Het is de eerste natuurbegraafplaats in Zuid-Limburg.

Bron: Eygelshof

Toegevoegde waarde

De begraafplaats, die 5,7 hectare grond telt, maakt deel uit van de groep Natuurbegraafplaatsen van Waarde BV. Ook natuurbegraafplaatsen Hillig Meer in Eext en Weverslo in Heide behoren tot deze groep. Van Waarde is ervan overtuigd dat “echte” natuurbegraafplaatsen toegevoegde waarde hebben voor zowel natuurbeheerders en grondeigenaren als voor de uitvaartsector en de consument.

Sympathiek, milieuvriendelijk en betekenisvol

Natuurbegraven heeft de afgelopen jaren, naast cremeren, een vlucht genomen in Nederland. Het wordt alom gezien als een sympathieke, milieuvriendelijke en betekenisvolle manier van het voorzien in een laatste rustplaats voor overledenen. Natuurbegraafplaats Eygelshof voldoet aan alle criteria die Brana, de branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen in Nederland, heeft vastgesteld, waarbij natuuraanleg en herstel een leidend principe is. De verwachting is dat de komende jaren tussen de 5 tot 10% van de uitvaarten op een natuurbegraafplaats zullen plaatsvinden.

Dienstbaar aan de natuur

Jac. Meter, financieringsspecialist natuur & landschap bij Nationaal Groenfonds: ‘Wij treden graag op als financier van dit project omdat natuurbegraven dienstbaar is aan natuurontwikkeling, -beheer en -behoud. De locatie Eygelshof is uniek: de voormalige bruinkoolgroeve is omgevormd tot een natuurgebied met een natuurbegraafplaats. Daarmee krijgt de locatie niet alleen een natuurfunctie, maar ook een sociaal-maatschappelijke functie met een verdienmodel. Dit maakt het gebied en de natuur economisch zelfstandig en niet afhankelijk van overheidssubsidies, en daarmee dus duurzaam.’

Directe omgeving positief

Gé Peterink, projectverantwoordelijke namens Natuurbegraafplaatsen van Waarde voor Eygelshof: “We starten op basis van een door de gemeente vastgesteld natuurontwikkelingsplan. Daarin heeft natuurbegraven een ondergeschikte functie aan het natuurbelang. De directe omgeving is positief over deze ontwikkeling. Een gebied dat lang aan zijn lot is overgelaten krijgt nu een fraaie en maatschappelijk betekenisvolle invulling.”

Kom naar de Open Dag!

Datum: 17 september 2017 tussen 11:00 en 16:00 uur
Adres: Boomgaardkuilweg 7, Eygelshoven

Werkterreinen

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling