Nationaal Groenfonds en BNG Bank verstrekken financiering voor zonnecentrales

11-09-2017

Nationaal Groenfonds en BNG Bank hebben een nieuwe financieringsfaciliteit getekend met Rooftop Energy. Deze faciliteit zal door Rooftop Energy worden gebruikt om circa 9,5 megawatt aan nieuwe zonnecentrales op diverse locaties in Nederland te realiseren. Hierdoor kunnen talrijke klanten lokaal duurzame energie opwekken. Dit is mogelijk door gebruik te maken van subsidies uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). 

Bron: Duurzaam Bedrijfsleven

Rooftop Energy is de grootste beheerder van zonnecentrales op de Nederlandse zakelijke markt. De klanten huren de zonnecentrales en wekken hiermee duurzame stroom op. De zonnecentrales worden door Rooftop Energy voor eigen rekening op het dak van de klant geplaatst. Rooftop Energy verzorgt daarbij niet alleen de investering maar neemt ook de exploitatie en het beheer voor zijn rekening. 

Een belangrijke drempel voor een overstap naar duurzame energie is hiermee weggenomen. Een groot aantal scholen, zorginstellingen, MKB- en grootbedrijven hebben op deze wijze hun duurzaamheidsambitie ingevuld. Recentelijk werden door Rooftop Energy installaties in gebruik genomen bij bloemenveiling Plantion in Ede (18.500 panelen) en MECC Maastricht. 

Leendert Florusse, directeur Rooftop Energy: "Bij veel bedrijven en instanties is er een sterke drang om hun CO₂-afdruk (footprint) te verminderen. Ook maken klanten zich in toenemende mate zorgen over de verwachte kostenontwikkeling van stroom. De hoge investering en alle rompslomp eromheen weerhielden vele bedrijven en instanties echter om de werkelijke stap te nemen. Wij geloven er sterk in dat de toekomst vooral ligt in decentrale opwekking van energie. Wij zijn blij met het vertrouwen dat wij van een groeiend aantal klanten krijgen, wij willen er niet alleen zijn tijdens de realisatiefase maar ook tijdens de exploitatiefase ervoor zorgen dat alles netjes blijft functioneren." 

Emile Peters, investment manager bij Nationaal Groenfonds: "We zijn trots op Rooftop Energy en op het feit dat we, samen met BNG Bank, een innovatief en schaalbaar financieringsmodel hebben kunnen realiseren. Daarmee kan RTE haar succes, en buitengewoon snelle groei, doorzetten. Wij ondersteunen dit initiatief van harte omdat het bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie.”

Over Rooftop Energy 

Rooftop Energy geeft zijn klanten duurzame zonnestroom van het eigen dak en tegen een concurrerende prijs. Daartoe ontwerpt, financiert, plaatst en onderhoudt Rooftop Energy de zonnecentrales voor zijn klanten. Klanten huren deze zonnecentrales en maken zo zelf duurzame stroom. Met meer dan 120 zonnecentrales in heel Nederland is Rooftop Energy marktleider. Rooftop Energy opereert volledig onafhankelijk van leveranciers van installaties of energieproducenten.