Kennis-sessie IPFA over biomassa

12-10-2017

Omdat biomassa een belangrijke transitiebrandstof kan zijn in de omslag van fossiele naar duurzame energie, organiseerde de International Project Finance Association (IPFA) vorige week een kennis-sessie voor haar leden over biomassa energieprojecten.

Lees verder

Drie sprekers belichtten de financiering van dergelijke projecten vanuit verschillende perspectieven. Emile Peters van Nationaal Groenfonds was een van de sprekers. Zijn presentatie ging over het bijeenbrengen van risicodragend vermogen en de rol die het Groenfonds daarbij kan vervullen. De kernboodschap was dat er behoorlijk veel kapitaal nodig zal zijn om alle projecten te kunnen realiseren die door de SDE-regeling worden gesteund. In het benodigde financieringspakket zullen achtergestelde leningen, van o.a. het Groenfonds, een belangrijk onderdeel zijn.

Een tweede spreker, Maarten Gietelink van Thoro Finance, vertelde hoe Nationaal Groenfonds hen bij de financiering van de biomassacentrale Cuijk financieel had gesteund.

Bekijk hier de presentatie van Emile Peters.

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie