Interview met Jac. Meter over natuurinclusieve financiering landbouw

02-09-2019

De manier waarop voedsel geproduceerd wordt verandert. Ging het voorheen om groei en schaalvergroting, nu worden natuurlijk kapitaal en lange termijnperspectief belangrijk. De toenemende financiering van duurzame kringloop- en natuurinclusieve landbouw laat dat ook zien. In het blad 'De Levende Natuur' geven Jeen Nijboer van de Rabobank en onze financieringsspecialist natuur & landbouw Jac. Meter hun visie op de veranderingen in de landbouwsector en de manier waarop financieringsinstellingen daarop in toenemende mate inspelen. 

Lees verder

Het Groenfonds werkt ook steeds vaker met andere financiële instellingen - onder andere de Rabobank - samen om natuurinclusieve financieringen te kunnen verstrekken aan boeren die hun traditionele bedrijf willen omvormen of een kringlooplandbouwbedrijf willen starten of uitbreiden. Nu ook minister Carola Schouten van Landbouw vol inzet op kringlooplandbouw gaan de duurzame ontwikkelingen, ook op financieringsgebied, steeds sneller. 

Jac. Meter, financieringsspecialist natuur & landschap bij het Groenfonds in het interview: "Op dit moment staan we hopelijk aan het begin van een transitie naar natuurinclusief financieren. De minister heeft veel in gang gezet. Als we goed met elkaar om blijven gaan, kunnen we de komende jaren landbouwgeschiedenis schrijven."

Het artikel ''Natuurinclusieve boer krijgt financiële hulp' (pdf) staat in het septembernummer van het blad De Levende Natuur. 

Lees de special over natuurinclusieve landbouw van De Levende Natuur

Meer weten over natuurinclusieve landbouw? Kijk ook eens hier:

De Taskforce verdienvermogen landbouw heeft op 7 oktober 2019 de bevindingen opgeleverd in het rapport 'Goed boeren kunnen boeren niet alleen'

De WUR heeft een zeer overzichtelijke toekomstverbeelding Natuurinclusieve landbouw gepubliceerd. 

De natuurinclusieve financieringen van het Groenfonds bevorderen de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het platteland, versterken de sociaaleconomische positie van de agrarische ondernemers, leveren winst op voor dierenwelzijn en ecosystemen en dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties, met name de verantwoorde en duurzame productie en leven op het land


Landcoöperatie De Hooilanden: duurzaam boeren

Landcoöperatie De Hooilanden: betaalbare grond voor duurzaam boeren

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw