Interview Jac. Meter en Rob van Eijck in vakblad

23-04-2020

Onze collega's Jac. Meter en Rob van Eijck zijn geïnterviewd door Geert van Duinhoven over de financiering van natuurinclusieve landbouw voor het Vakblad natuur bos landschap. Het Groenfonds financiert juist de boeren die overschakelen naar natuurinclusieve landbouw en weet tegen welke - financiële - hobbels deze ondernemers aanlopen. Voorwaarde voor financiering blijft dat het bedrijf ook financieel duurzaam is. Jac. Meter: "“Er zijn heel veel sympathieke projecten te bedenken die heel goed uitpakken voor natuur en landschap, maar dat is voor ons niet voldoende. Wij financieren alleen projecten met een deugdelijk businessmodel."

Lees het hele interview

Lees verder

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van kringlooplandbouw die naar een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie streeft (uit Kabinetsbrief natuurinclusieve landbouw, juli 2017). Dit betekent dat dit type landbouw waar mogelijk gebruik maakt van natuurlijke processen, en de bedrijfsvoering zo goed mogelijk afstemt op het omringende ecosysteem.

Het Nationaal Groenfonds werkte mee aan een beleidsstudie naar de bereidheid van boeren om de omschakeling naar natuurinclusieve kringlooplandbouw te maken van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek ‘Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren?’ werd verricht in het kader van de kabinetsbrief natuurinclusieve landbouw uit juli 2017. Doel was na te gaan wat de bereidheid van boeren om te investeren in natuurinclusieve landbouw verklaart, en hoe daar in het beleid op ingespeeld kan worden.

Meer over het Vakblad natuur bos landschap

Meer over de beleidsstudie

Landcoöperatie De Hooilanden: duurzaam boeren

Landcoöperatie De Hooilanden: betaalbare grond voor duurzaam boeren

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw