Houtige biomassa voor energie: de feiten op een rij

18-09-2017

Welk hout gebruikt Nederland in welke hoeveelheid om energie te produceren? Waar komt dit hout vandaan? En hoe zit het met de bij- en meestook in energiecentrales? Dat zijn de vragen die Stichting Probos in samenwerking met Studio Lakmoes beantwoordt in drie infographics.

Bron: Probos

Er is veel discussie over het gebruik van houtige biomassa voor de opwekking van hernieuwbare energie. De discussie gaat vooral over de duurzaamheid en draait om de volgende thema’s: beschikbaarheid, transport en cascadering (laagwaardige t.o.v. hoogwaardige toepassing). Het is goed dat deze discussie wordt gevoerd, maar regelmatig berusten de ingebrachte argumenten van voor- en tegenstanders niet op feitelijke informatie. Daarnaast ontbreekt het aan eenvoudig toegankelijke feitelijke informatie om argumenten te kunnen funderen of weerleggen. Met de ontwikkelde infographics wil Probos een objectieve basis bieden voor de discussie over de inzet van biomassa voor hernieuwbare energie.

“Bij Probos vinden we het ontzettend jammer dat in de duurzaamheidsdiscussie rondom biomassa regelmatig onjuiste of niet-gefundeerde argumenten worden gebruikt. De toepassing van houtige biomassa voor energie komt hierdoor onnodig negatief in het nieuws”, aldus Jan Oldenburger, directeur van Stichting Probos. “Dat is voor ons de aanleiding om feiten over houtige biomassa voor energie in deze infographics overzichtelijk op een rij te zetten. Probos ziet in biomassa namelijk een potentieel belangrijke economische drager voor beheer en instandhouding van bos, natuur, landschap en stedelijk groen.”

Willem Meijers, invest manager bij Nationaal Groenfonds: "De infographics van Probos onderbouwen onze opinie over de markt. Ons uitgangspunt is dat je, om tot een biobased economy te komen, eerst een markt moet creëren. Dat doen we door kleinschalige houtstookprojecten zoals in Ede te financieren, of bijvoorbeeld een project waarin wordt geëxperimenteerd met de verwerking van houtresten in houtwolcement, een duurzame grondstof voor de bouw. Uit het onderzoek van Probos blijkt dat verreweg het grootste deel van de in Nederland verstookte biomassa ook uit Nederland komt. Daarbij wordt er geconstateerd dat slechts 35% van de biomassa afkomstig is uit bos en dat de jaarlijkse aanwas nog altijd ver boven de jaarlijkse oogst ligt. Voorlopig is er in Nederland dus nog geen tekort aan duurzaam geoogste biomassa."

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Gemeenten

Meer over Gemeenten

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie