Grondruil voor natuurdoelen

30-06-2017

Grondruil noodzakelijk voor realisatie natuurdoelen

Terreinbeheerders hebben in het verleden verschillende stukken (natuur-)grond verworven. Deze stukken grond sluiten niet altijd naadloos op elkaar aan. Zo kan het zijn dat verschillende terreinbeheerders kleine snippers natuur naast elkaar beheren. Dit is onwenselijk vanuit oogpunt van beheerkosten, duidelijkheid richting bezoekers en bereikbaarheid. Groen ruilen kan een oplossing zijn om natuurgebieden meer met elkaar te verbinden, economische activiteiten op te kunnen zetten en/of delen van gebieden af te stoten. 

Onze partner Natuurmonumenten zet zich al jaren in om natuurdoelen te realiseren door grondruil. Het Groenfonds is daarbij - waar gewenst en mogelijk- de financiële schakel. Lees hier het interview van Jan Gorter van Natuurmonumenten in De Landeigenaar:

Bron: De Landeigenaar - 30 juni 2017

Grondruil doen we voor natuurdoelen -1

Grondruil doen we voor natuurdoelen - 2
Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Provincies

Meer over Provincies

Werkterreinen

Groen Ruilen

Meer over Groen Ruilen

Groen Verkavelen

Meer over Groen Verkavelen