Groene kwaliteitsimpuls recreatiegebied Spaarnwoude van start

20-03-2017

Zojuist ondertekenden gedeputeerde Tekin, voorzitter Recreatieschap Spaarnwoude, de heer Thijsen, directeur Staatsbosbeheer, samen met onze directeur Jean-Paul Schaaij de overeenkomst voor de oprichting en beheer van het Gebiedsfonds Spaarnwoude in het Haarlemse provinciehuis.


In dit gebiedsfonds worden gelden gestort die beschikbaar zijn gekomen bij de aanleg van de vijfde baan van Schiphol. Staatsbosbeheer en het Recreatieschap gaan de gelden gezamenlijk inzetten ten behoeve van een groene kwaliteitsimpuls van het gebied Spaarnwoude. Het Groenfonds treedt hierbij op als onafhankelijke beheerder van de gelden.

“Dit is een mooi voorbeeld waar het gebied zelf de uitvoering ter hand neemt van projecten die niet alleen natuur maar ook de beleving ten goede komen”, aldus Jean-Paul Schaaij. “Daar werken wij als Groenfonds graag aan mee.” 


Contactpersonen

Recreatiefonds Gemeente Sluis: ecologisch verantwoorde recreatie

Oplossing voor de spagaat van de verblijfsrecreatie.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Provincies

Meer over Provincies