Feestelijke afsluiting kavelruil Arkemheen

21-12-2016

De natuurinclusieve kavelruil Arkemheen werd op maandag 19 december afgesloten met de ondertekening van de laatste ruilakte. Op deze wijze is de basis gelegd voor drie nieuwe natuurgebieden en een betere landbouwstructuur. 110 hectare verruilt van eigenaar waardoor het mogelijk wordt om ruim 70 hectare om te vormen tot weidevogelnatuur. 


Deze omvorming gaat gebeuren aan de hand van een inrichtings- en beheerplan. Agrarische natuurvereniging Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg (BAO), elf agrariërs, particuliere organisaties en Staatsbosbeheer dragen dit plan en voeren gezamenlijk het inrichtings- en beheerplan uit. 

Nationaal Groenfonds was van het begin af aan betrokken door kennis en zijn netwerk te delen en is ook een van de financiers.

Bekijk de film over de kavelruil op youtube: Kavelruil Arkemheen

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Groen Verkavelen

Meer over Groen Verkavelen