Dertig boeren in Salland gaan natuurinclusief ondernemen

21-09-2017

Investeren boeren meer in de natuur, wanneer ze er beter voor betaald krijgen? Een grootschalige proef in Salland moet op die vraag antwoord geven. De proef start volgende week en duurt drie jaar.

Marcel Strijtveen uit Lierderholthuis is één van de dertig boeren die meedoet aan de pilot. Hij zet zich erg in voor de weidevogels en is nu al overtuigd van het succes van de proef. “Op dit moment krijgen boeren hooguit een onkostenvergoeding voor natuurvriendelijke werkzaamheden, maar daarmee kun je geen bedrijf runnen. Het wordt pas voor een grote groep boeren interessant wanneer investeren in de natuur de kosten op het bedrijf kan verkleinen.”

Boeren belonen

Volgens Jacob van Olst van Landschap Overijssel is dat precies de bedoeling van de pilot. “We willen proberen om boeren die investeren in natuur bijvoorbeeld te belonen met extra land. Of misschien wel met een goedkope lening bij de bank, of dat ze makkelijker een vergunning krijgen bij de gemeente voor een staluitbreiding. Aan dat soort dingen moet je denken.” Bij de proef zijn veel partijen betrokken. Projectleider Hans de Haan somt er een aantal op. “Friesland Campina, de Rabobank, het Nationaal Groenfonds, Landschap Overijssel, het waterschap en de provincie.”

Ontwikkelen keurmerk

Uiteindelijk is de bedoeling dat de pilot een nieuwe landelijk keurmerk oplevert. “Een keurmerk vergelijkbaar met het FSC keurmerk voor hardhout of het MSC keurmerk voor duurzame vis”, legt projectleider de Haan uit. Volgende week maakt gedeputeerde Hester Maij van de provincie de naam bekend van het keurmerk. Jacob van Olst van Landschap Overijssel hoopt dat uiteindelijk alle boeren in Nederland gaan werken via de methode die tijdens de pilot ontwikkeld wordt. “Dat is niet alleen goed voor de boeren die beter beloond worden, maar ook goed voor het landschap dat er veel fraaier door wordt.”

'Natuurinclusief'

De provincie is blij met de pilot omdat het goed past binnen de filosofie van het nieuwe natuurbeleid dat momenteel wordt vormgegeven. Daarin worden de inwoners van Overijssel gevraagd 'natuurinclusief' te ondernemen en te consumeren. Jac. Meter, financieringsspecialist natuur & landschap bij Nationaal Groenfonds: "Ik ben trots dat wij één van de partijen zijn die dit initiatief financieren. We bemerken een toenemende belangstelling vanuit agrariërs om natuurinclusief te boeren, bijvoorbeeld door natuur aan te leggen en/of te beheren. Dit initiatief is daar een mooi voorbeeld van. Willen we als Nederland per saldo een positief effect bereiken voor onze groene leefomgeving, dan kan dat niet zonder vergaand te investeren in natuurinclusieve landbouw en in de duurzaamheid van de agrosector."

Bron: RTV Oost

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Herinrichting Hunzedal: Ecologische Hoofdstructuur realiseren

Financiering biedt kansen voor natuur én boeren.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Provincies

Meer over Provincies

Gemeenten

Meer over Gemeenten

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw