Debat over de toekomst van het platteland

24-09-2017

Niet de boer, maar de rol van de consument zal doorslaggevend zijn voor een nieuw, duurzaam Europees landbouwbeleid. Dit stelt klimaatwetenschapper en Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks in Trouw. Dat durft echter geen enkele politieke partij hardop te zeggen. "Het is een politiek taboe om naar de consument te wijzen’’, aldus Eickhout. "Toch zal dat moeten, willen we in 2020 een gezonder landbouwbeleid krijgen."

Bron: Trouw

Ander systeem noodzakelijk

Tijdens een debat van de Heimans en Thijsse Stichting over de toekomst van het platteland, pleitte Eickhout afgelopen zaterdag in Utrecht voor veel krachtiger samenwerking tussen de natuur- en milieulobby en boeren. Het was een opmerkelijke oproep in een gezelschap dat zich grote zorgen maakt over de toekomst van natuur en landschap in Nederland en dat de huidige landbouw en veeteelt ziet als de grootste bedreiging. Eickhout: "We moeten het systeem samen met de boeren veranderen. Veel boeren willen dat ook, die zitten tegen heug en meug vast in een systeem dat hen dwingt zoveel mogelijk te produceren tegen de laagste prijzen.’’

Klimaat raakt ook de landbouw

Volgens Eickhout moet de Europese consument worden heropgevoed en leren dat in de prijs van de kiloknaller, plofkip of goedkope supermarktmelk bij lange na niet alle milieukosten zijn doorberekend. De gevolgen van overbemesting en landbouwgif komen voor rekening van de samenleving. Eickhout stelt dat het landbouwdebat in Europa inmiddels al verandert onder invloed van het klimaatverdrag van Parijs. "Het thema klimaat is niet meer weg te denken in Brussel, dat raakt ook aan de landbouw. Door de klimaatagenda zullen producten in Europa duurder worden. Maar we moeten die discussie veel breder maken en mét de boeren optrekken.’’

Natuurinclusief als antwoord

Jac. Meter, financieringsspecialist natuur & landschap bij Nationaal Groenfonds: "Wij ondersteunen de stelling dat in de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw de juiste keuze van de consument onontbeerlijk is."

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Herinrichting Hunzedal: Ecologische Hoofdstructuur realiseren

Financiering biedt kansen voor natuur én boeren.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Provincies

Meer over Provincies

Gemeenten

Meer over Gemeenten

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw