Cursusprogramma De Groene Koepel

05-09-2018

Het Groenfonds is al jaren partner van Stichting De Groene Koepel. Deze stichting stimuleert groene en duurzame ontwikkelingen in de (verblijfs-)recreatiesector. In 2016 heeft De Groene Koepel het DGK Lab opgericht, om de sector hierbij actief te ondersteunen. De cursussen en trainingen die het DGK Lab organiseert, worden goed bezocht en hoog gewaardeerd. 


De verblijfsrecreatiesector is continu in beweging. We zien daarbij verschillende trends opkomen en weer verdwijnen, sommige kortstondig, andere van langere duur. Eén zo’n langdurige trend is de huidige aandacht voor duurzame en groene initiatieven, een thema waar Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur al jaren haar pijlen op richt. Mede in respons op de toegenomen interesse voor de kernwaarden die De Groene Koepel onderschrijft, zijn zij in 2016 gestart met het opzetten van hun eigen kennislab: het DGK Lab

Het DGK Lab staat aan de basis van verschillende innovaties in de verblijfsrecreatie. Stichting De Groene Koepel werkt samen met partners en onderwijsinstellingen om te komen tot nieuwe inzichten die ondernemers in de verblijfsrecreatie helpen met een duurzame en rendabele bedrijfsvoering. Dit doen zij door middel van cursussen, workshops en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Ook het opzetten van proeftuinen en het ontwikkelen van nieuwe producten  hoort thuis in het DGK Lab. Met dit Lab anticipeert De Groene Koepel op veranderingen in de markt en in de samenleving.Recreatiefonds Gemeente Sluis: ecologisch verantwoorde recreatie

Oplossing voor de spagaat van de verblijfsrecreatie.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Provincies

Meer over Provincies

Gemeenten

Meer over Gemeenten

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie

Duurzame energie

Meer over Duurzame energie

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling

Verdienmodellen

Meer over Verdienmodellen