Nieuwe Oogst: Burgers vaker de 'boerenleenbank'

06-09-2017

Op 2 september verscheen een artikel in Nieuwe Oogst over consumenten die steeds vaker als financier betrokken zijn bij de overname of uitbreiding van boerenbedrijven. Ook het door ons co-gefinancierde project Boerderij Eyckenstein komt in het artikel aan de orde:

Dick Boddeus: "Burgers financieren de verandering die ze zelf willen. Niet alleen door keuzes te maken in consumptie, maar ook door te investeren in boerenbedrijven die het anders doen. Samen met de huisbank wil Nationaal Groenfonds agrariërs assisteren bij het omschakelen naar onder andere natuurinclusieve landbouw, landbouw waar de consument om vraagt.”

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw