Aanvragen investeringsfonds

Wilt u een aanvraag indienen voor cofinanciering vanuit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw? Loop eerst de checklist door. Heeft u de meeste vragen met ‘ja’ beantwoord? Vul dan het complete formulier in en voeg de gevraagde bijlagen toe, zodat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen.

 1. Doet u de aanvraag als een primaire agrarische ondernemer (of als samenwerkingsverband van primaire agrarische ondernemers)?

 2. Beschikt u al over een (concept) economisch bedrijfsplan met investeringsoverzicht, financieringsplan exploitatie en liquiditeitsbegroting?

 3. Heeft u al (zicht op) een deel financiering voor uw plannen vanuit eigen gelden, uw bank, crowdfunding of andere bronnen?

 4. Draagt uw plan significant bij aan de reductie van stikstofemmissies? Let op: dit is een harde voorwaarde!

 5. Draagt uw plan daarnaast bij aan minimaal 4 van de volgende duurzaamheidsdoelen:

  • Reductie van gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen
  • Emissiereductie van broeikasgassen
  • Vermindering van nitraatuitspoeling
  • Vergroting van de biodiversiteit
  • Versterking van duurzaam bodembeheer
  • Vergroting van circulair veevoergebruik
  • Verbetering van dierenwelzijn en/of diergezondheid

 6. Voldoet uw plan aan de voorwaarde dat op geen van de duurzaamheidsdoelen die onder 4 en 5 worden genoemd achteruitgang zal plaatsvinden?

Kunt u de meeste vragen met JA beantwoorden?

Vul het formulier dan online in (Docusign) en voeg de gevraagde bijlagen toe.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over onze financieringen, neem dan contact op met één van onze collega's.

Contact
Adresgegevens:
Nationaal Groenfonds
Utrechtseweg 12
Routebeschrijving (klik)

Kamer van Koophandel:
41158594

Contact algemeen:
088 253 9255
Stuur ons een e-mail

Contact Binnendienst:
088 253 9266
E-mail de Binnendienst

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

English